Zajęcia dodatkowe

Przedszkole proponuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Zajęcia te dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

Nasi wychowankowie mogą uczestniczyć bezpłatnych zajęciach:

  Zajęcia logopedyczne

     Zajęcia logopedyczne organizujemy dla dzieci w przypadku zaburzeń mowy,    powodujących zakłócenia komunikacji językowych utrudniających naukę. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu. (wtorek 7.30-15.30)

  Nauka religii

     Naukę religii organizujemy na życzenie rodziców. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

  Terapia psychologiczna - ( czwartek 8.00-12.30)

  Język angielski  

      Nauka języka angielskiego prowadzona jest przez nauczyciela posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w małych grupach wiekowych. Biorą w nich udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie.

   Rytmika

     Zajęcia rytmiczne organizujemy raz w tygodniu dla wszystkich dzieci. W   trakcie zajęć dzieci uczą się śpiewać, tańczyć pod okiem instruktora.

  Kółko plastyczne

      Zajęcia plastyczne prowadzone są raz w tygodniu w grupie dzieci 6 letnich. W trakcie zajęć dzieci będą wykonywać prace plastyczne różnymi technikami

  Klub ekologiczny

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu w grupie dzieci 6 letnich. W trakcie zajęć dzieci poznają przyrodę, zasady dbania o naturę.